Hem » Blog » Sverige och Nato

Sverige och Nato

Sverige och Nato

Sveriges involvering med Nato finns det delade meningar om. Men en sak är säker och det är att Sverige och Nato har ett mer gediget samarbete än många kan tänkas tro. Nato är även en organisation som många svenskar inte är särskilt pålästa om och för att kunna förstå Sveriges relation med Nato är det betydande att man förstår vad samarbetet består av och innefattar.  Så hur ser Sveriges samarbete med Nato ut och vad är egentligen Nato? Allt detta och mer kan man läsa om i denna artikel. En betydande organisation som säkerställer att länder kan hitta en mer gemensam säkerhetshantering och hjälp att hantera krissituationer.

Vad är Nato för organisation?

Nordatlantiska fördragsorganisationen, även kallad Nato är en försvarsallians mellan 29 olika länder. De medverkande länderna samarbetar med flera partners för att sätta gemensamma säkerhets- och försvarsfrågor. Nato skapades efter andra världskriget och innefattar krishantering, kollektivt försvar och säkerhetssamarbete. En betydande organisation som håller medlemsländer samverkande och informerade om läget i världen.

PFF – Partnerskap för fred

Sverige är inte med som ett allierade land, men har ett partnerskap för fred med Nato sedan 1994. Detta program är ett partnerskap mellan icke-Nato-länder i Europa, delar av Asien och södra Kaukasien. Partnerskap för fred förkortas PFF och är inriktat på att länder ska samarbeta och kunna utveckla en bättre krishantering. Så varför är då Sverige med i detta partnerskap? För Sveriges del handlar partnerskapet framförallt om att främja utvecklingen för säkerhet. Genom att aktivt delta i PFF kan Sverige vara delaktig i att bygga upp en gemensam alleuropeisk säkerhetsanordning, vilket bidrar till att hålla Europa mer säkert och stabilt. En annan anledning till Sveriges medverkan i PFF är att kunna få hjälp med att hantera krissituationer och ha rådande riktlinjer att följa. PFF är dock ingenting som gör att Sverige inte själv kan bestämma sina gällande politik- och säkerhetsfrågor. Sverige väljer själv på vilket sätt samarbetet ska fortlöpa och vad samarbetet ska inkludera. Detta gör att Sverige kan anpassa sin medverkan för att gynna Sveriges riktlinjer och bestämmelser.

EOP – Enhanced Opportunity Partners

EOP – Enhanced Opportunity Partners

Efter toppmötet i Wales år 2014 etablerades två nya partnerskap mellan flera länder och Nato. Ett av dem inkluderar Sverige och är den så kallade EOP, Enhanced Opportunity Partners. Partnerskapet gäller mellan fem olika partnerländer. Förutom Sverige är även Finland, Georgien, Australien och Jordanien inkluderade. Vad innefattar då egentligen detta nya avtal? Detta partnerskap ger länderna ett djupare samarbete och en bättre överblick över det militära samarbetet med Nato. Sverige och Finland arbetar då väldigt nära varandra inom flera olika områden i detta avtal. I samband med detta utvecklade partnerskap, skrev Sverige också på ett samförståndsavtal som ger Sverige värdlandsstöd. Detta betyder att Sverige får stöd för militär verksamhet och gör att Försvarsmaktens förmåga kan förbättras radikalt. Sverige får även hjälp med krishantering och andra betydande frågor. Man kan då kort och gott säga att Enhanced Opportunity Partners är ett steg i rätt riktning för att Sverige ska kunna öka och utveckla sitt försvar och säkerhet.

Om