Hem » Blog » Andra Världskriget i Sverige

Andra Världskriget i Sverige

År 1939 bröt andra världskriget ut när Tyskland attackerade Polen. Två dagar efter attacken förklarade Frankrike och Storbritannien krig mot Tyskland. Det nästan sex år långa kriget påverkade i princip alla länder i Europa och 50 miljoner människor avled under krigstiden.

Det sägs ofta att Sverige höll sig neutralt under andra världskriget. Sveriges handlingar har dock ifrågasatts många gånger sedan krigets slut, och huruvida vi borde ha agerat annorlunda är ett omdebatterat ämne.

Krig i Norden

Det råder ingen tvekan om att det fanns oro i Sverige när andra världskriget bröt ut. Sveriges regering ombildades och alla riksdagspartier fick vara delaktiga i regeringens beslut. En samlingsregering skapades med alla partier utom kommunisterna.Den första krigshandlingen som skedde i Norden var Sovjetunionens angrepp på Finland. Detta ledde till finska vinterkriget år 1939 och 1940. Sverige gav sig inte officiellt in i kriget men hjälpte Finland med mat, sjukvård och krigsmaterial. Finska barn skickades till Sverige för att slippa kriget, och en kår av frivilliga män deltog i kriget på den finska sida. Till slut fick Finland behålla sin självständighet tack vare det motstånd de lyckades sätta upp.Den 9 april 1940 invaderade Tyskland Norge och Danmark. Tyskland lyckades i princip omringa oss i Sverige genom att ta makten i våra grannländer. Sveriges dåvarande statsminister Per Albin Hansson påstod att Sverige var väl förberedda för ett potentiellt krig. Enligt Sveriges Radio finns det dock många experter som menar att detta bara var ett sätt att lugna det svenska folket. Sanningen var att vi hade ett relativt svagt försvar, och under kriget jobbade vi på att stärka det. Innan kriget hade Sverige en nära relation med Tyskland. Tyska var det första utländska språk som man fick lära sig i skolan i Sverige, och en hel del handel förekom mellan länderna. Under krigets gång krävde Tyskland att Sverige skulle söka tillstånd om handel med vissa länder västerut. Detta gjorde att handel med Tyskland var enklare för oss än andra alternativ. Sverige sålde bland annat järn till Tyskland som de sedan använde till vapen. Vi behövde dessutom köpa kol från tyskarna för att värma våra hus och hålla igång våra järnvägar. Vi lät även tyskarna använda våra svenska järnvägar, kanske för att vi var oroliga för att vara fiender till Tyskland. I juni 1941 invaderade Tyskland Sovjetunionen. Då krävde Tyskland att Sverige skulle skicka en division soldater till Finland för att strida på Tysklands sida. Sverige gick till slut med på kravet förutsatt att det var en engångsföreteelse.

Innan och i början av kriget hade det varit ganska svårt för judiska flyktingar att få flytta till Sverige. Men när Hitler vände sig mot Danmark för att förinta judarna där öppnade vi våra dörrar för dem. Under hösten 1943 släppte vi in bortåt 8000 flyende judar och danska medborgare i Sverige. Framåt slutet av kriget började vår fruktan för Tyskland även att dämpas och vi samarbetade mer med Storbritannien, USA och Norge.

Avslutning

Huruvida Sveriges agerande under andra världskriget var helt moraliskt rätt är kanske tveksamt. Men många menar att det var smart och att vi höll oss så neutrala som vi kunde. Det är förstås mycket svårt för oss år 2019 att föreställa oss hur situationen såg ut och hur vi själva hade velat agera i samma läge.

Om