Kommer det att bli ett 3e världskrig?

Under kalla kriget så fanns det en ständig oro ifall det skulle bryta ut ett tredje världskrig. 

Senaste inlägg