Andra Världskriget i Sverige

År 1939 bröt andra världskriget ut när Tyskland attackerade Polen. Två dagar efter attacken förklarade Frankrike och Storbritannien krig mot Tyskland. Det nästan sex år långa kriget påverkade i princip alla länder i Europa och 50 miljoner människor avled under krigstiden.

Senaste inlägg